دهه هشتادی‌ها هم به سربازی فراخوانده شدند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دهه هشتادی‌ها هم به سربازی فراخوانده شدند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دهه هشتادی‌ها هم به سربازی فراخوانده شدند