یوفا، کریستیانو رونالدو را به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا معرفی کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,یوفا، کریستیانو رونالدو را به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا معرفی کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,یوفا، کریستیانو رونالدو را به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا معرفی کرد