ایران اقدام تروریستی در نیوزیلند را شدیدا محکوم و آن را سبعانه خواند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ایران اقدام تروریستی در نیوزیلند را شدیدا محکوم و آن را سبعانه خواند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ایران اقدام تروریستی در نیوزیلند را شدیدا محکوم و آن را سبعانه خواند