توزیع ۳۰ هزار تن مرغ منجمد از فردا با قیمت 10500 تومان, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توزیع ۳۰ هزار تن مرغ منجمد از فردا با قیمت 10500 تومان, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توزیع ۳۰ هزار تن مرغ منجمد از فردا با قیمت 10500 تومان