ظریف: امروز مطمئن هستم که وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی کشور است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ظریف: امروز مطمئن هستم که وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی کشور است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ظریف: امروز مطمئن هستم که وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی کشور است