فیلم: شوخی روحانی با سیدعلی خمینی: دیگر نجفی شدی حسابی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: شوخی روحانی با سیدعلی خمینی: دیگر نجفی شدی حسابی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: شوخی روحانی با سیدعلی خمینی: دیگر نجفی شدی حسابی