قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ نه بیشتر, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ نه بیشتر, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ نه بیشتر