نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا