باید دستمزد کارگران را به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان نزدیک کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,باید دستمزد کارگران را به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان نزدیک کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,باید دستمزد کارگران را به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان نزدیک کنیم