تعرض پدر بوالهوس به دخترانش / سمیرا: بابا می گفت تو شبیه زنم هستی و من کمبودم را با تو جبران می‌کنم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تعرض پدر بوالهوس به دخترانش / سمیرا: بابا می گفت تو شبیه زنم هستی و من کمبودم را با تو جبران می‌کنم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تعرض پدر بوالهوس به دخترانش / سمیرا: بابا می گفت تو شبیه زنم هستی و من کمبودم را با تو جبران می‌کنم