انتقادات فردوسی پور از مدیر شبکه سه و پوشش استادانه فیلمبردار بر روی چهره فروغی + فیلم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتقادات فردوسی پور از مدیر شبکه سه و پوشش استادانه فیلمبردار بر روی چهره فروغی + فیلم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتقادات فردوسی پور از مدیر شبکه سه و پوشش استادانه فیلمبردار بر روی چهره فروغی + فیلم