رهبر انقلاب، امام جمعه همدان را منصوب کردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رهبر انقلاب، امام جمعه همدان را منصوب کردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رهبر انقلاب، امام جمعه همدان را منصوب کردند