دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در 12 استان کشور موافقت کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در 12 استان کشور موافقت کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در 12 استان کشور موافقت کرد