کنایه تند المیرا شریفی مقدم به محمدرضا گلزار, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کنایه تند المیرا شریفی مقدم به محمدرضا گلزار, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کنایه تند المیرا شریفی مقدم به محمدرضا گلزار