سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان اختلاس در شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند/ رییس سابق بازداشت شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان اختلاس در شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند/ رییس سابق بازداشت شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان اختلاس در شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند/ رییس سابق بازداشت شد