میرزایی: منعی برای ملاقات با کسی که در حصر نیست، وجود ندارد/ باید گفت‌وگوی ملی را به عرصه عمل برسانیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,میرزایی: منعی برای ملاقات با کسی که در حصر نیست، وجود ندارد/ باید گفت‌وگوی ملی را به عرصه عمل برسانیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,میرزایی: منعی برای ملاقات با کسی که در حصر نیست، وجود ندارد/ باید گفت‌وگوی ملی را به عرصه عمل برسانیم