آلمان و فرانسه پرواز هواپیماهای بوئینگ را ممنوع اعلام کردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آلمان و فرانسه پرواز هواپیماهای بوئینگ را ممنوع اعلام کردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آلمان و فرانسه پرواز هواپیماهای بوئینگ را ممنوع اعلام کردند