با رکورد دار خاستگاری آشنا شوید / او ۸۰ هزار بار جواب منفی شنید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,با رکورد دار خاستگاری آشنا شوید / او ۸۰ هزار بار جواب منفی شنید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,با رکورد دار خاستگاری آشنا شوید / او ۸۰ هزار بار جواب منفی شنید