امارات هم در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,امارات هم در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,امارات هم در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت