وام ۵۰ میلیون تومانی اشتغال مددجویان با دو ضامن پرداخت می شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وام ۵۰ میلیون تومانی اشتغال مددجویان با دو ضامن پرداخت می شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وام ۵۰ میلیون تومانی اشتغال مددجویان با دو ضامن پرداخت می شود