۷۵ درصد بازنشسته‌ها کمتر از ۲.۵ میلیون حقوق می‌گیرند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۷۵ درصد بازنشسته‌ها کمتر از ۲.۵ میلیون حقوق می‌گیرند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۷۵ درصد بازنشسته‌ها کمتر از ۲.۵ میلیون حقوق می‌گیرند