بوق زدن برای سلام و خداحافظی ۳۰ هزار تومان جریمه دارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,بوق زدن برای سلام و خداحافظی ۳۰ هزار تومان جریمه دارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,بوق زدن برای سلام و خداحافظی ۳۰ هزار تومان جریمه دارد