روحانی: در کنار هم سازنده یک قدرت بزرگ در منظقه باشیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: در کنار هم سازنده یک قدرت بزرگ در منظقه باشیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: در کنار هم سازنده یک قدرت بزرگ در منظقه باشیم