علی مطهری: مجمع تشخیص نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد؛ این اتفاق برای کشور خطرناک است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی مطهری: مجمع تشخیص نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد؛ این اتفاق برای کشور خطرناک است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی مطهری: مجمع تشخیص نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد؛ این اتفاق برای کشور خطرناک است