همفکری دولت با مجلسی‌ها در خصوص «یارانه آب», سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,همفکری دولت با مجلسی‌ها در خصوص «یارانه آب», ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,همفکری دولت با مجلسی‌ها در خصوص «یارانه آب»