کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد