توافق ۲۵۰ میلیاردی برای ساخت مسکن محرومین, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توافق ۲۵۰ میلیاردی برای ساخت مسکن محرومین, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توافق ۲۵۰ میلیاردی برای ساخت مسکن محرومین