استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی : به‌جای حذف یارانه سه دهک جامعه، یارانه‌های پنهان را سامان دهند/ با 7 هزار میلیارد تومان نمی‌توان فقر زدایی کرد/ رانت و فساد اجازه اصلاحات را نمی‌دهد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی : به‌جای حذف یارانه سه دهک جامعه، یارانه‌های پنهان را سامان دهند/ با 7 هزار میلیارد تومان نمی‌توان فقر زدایی کرد/ رانت و فساد اجازه اصلاحات را نمی‌دهد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی : به‌جای حذف یارانه سه دهک جامعه، یارانه‌های پنهان را سامان دهند/ با 7 هزار میلیارد تومان نمی‌توان فقر زدایی کرد/ رانت و فساد اجازه اصلاحات را نمی‌دهد