جشن تولد نمادین درخت سرو ابر کوه که ۴۵۰۰ ساله شد., سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جشن تولد نمادین درخت سرو ابر کوه که ۴۵۰۰ ساله شد., ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جشن تولد نمادین درخت سرو ابر کوه که ۴۵۰۰ ساله شد.