دولت با جدیت به موضوع دستمزد و معیشت کارگران ورود کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دولت با جدیت به موضوع دستمزد و معیشت کارگران ورود کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دولت با جدیت به موضوع دستمزد و معیشت کارگران ورود کند