روحانی: ما می خواهیم با عراق متحد و نزدیک باشیم نه علیه دیگری, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: ما می خواهیم با عراق متحد و نزدیک باشیم نه علیه دیگری, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: ما می خواهیم با عراق متحد و نزدیک باشیم نه علیه دیگری