ادامه فعالیت حساب کاربری سید ابراهیم رئیسی در توییتر همزمان با آغاز به کار در قوه ‌قضاییه, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ادامه فعالیت حساب کاربری سید ابراهیم رئیسی در توییتر همزمان با آغاز به کار در قوه ‌قضاییه, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ادامه فعالیت حساب کاربری سید ابراهیم رئیسی در توییتر همزمان با آغاز به کار در قوه ‌قضاییه