رئیسی حکم ریاست قوه قضاییه را از رئیس دفتر رهبری دریافت کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیسی حکم ریاست قوه قضاییه را از رئیس دفتر رهبری دریافت کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیسی حکم ریاست قوه قضاییه را از رئیس دفتر رهبری دریافت کرد