مطهری: جانشینی در حد «ظریف» وجود ندارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مطهری: جانشینی در حد «ظریف» وجود ندارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مطهری: جانشینی در حد «ظریف» وجود ندارد