زهرا سادات خوشحالی: ریاست نظام پزشکی سکوی حفظ جایگاه افراد در مجلس نشود/ تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,زهرا سادات خوشحالی: ریاست نظام پزشکی سکوی حفظ جایگاه افراد در مجلس نشود/ تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,زهرا سادات خوشحالی: ریاست نظام پزشکی سکوی حفظ جایگاه افراد در مجلس نشود/ تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود