روحانی: همه باید احساس کنیم که در شرایط جنگ هستیم!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: همه باید احساس کنیم که در شرایط جنگ هستیم!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: همه باید احساس کنیم که در شرایط جنگ هستیم!