وجود ۱۲ هزار طرح نیمه تمام در کشور, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وجود ۱۲ هزار طرح نیمه تمام در کشور, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وجود ۱۲ هزار طرح نیمه تمام در کشور