وزیر نیروی ایران با وزیر انرژی روسیه مذاکره می‌کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر نیروی ایران با وزیر انرژی روسیه مذاکره می‌کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر نیروی ایران با وزیر انرژی روسیه مذاکره می‌کند