فرهنگیان با ۶۶ میلیون تومان صاحب ایکس ۳۳ می شوند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فرهنگیان با ۶۶ میلیون تومان صاحب ایکس ۳۳ می شوند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فرهنگیان با ۶۶ میلیون تومان صاحب ایکس ۳۳ می شوند