روحانی: آمران و تمام عوامل اقدام وقیحانه تروریستی بزودی به سزای جنایت خود می رسند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: آمران و تمام عوامل اقدام وقیحانه تروریستی بزودی به سزای جنایت خود می رسند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: آمران و تمام عوامل اقدام وقیحانه تروریستی بزودی به سزای جنایت خود می رسند