۲۷ نفر شهید شدند؛ احتمال افزایش تعداد شهدا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۲۷ نفر شهید شدند؛ احتمال افزایش تعداد شهدا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۲۷ نفر شهید شدند؛ احتمال افزایش تعداد شهدا