آلمان تا سال 2060 سالانه به 260 هزار مهاجر برای اشتغال نیاز دارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آلمان تا سال 2060 سالانه به 260 هزار مهاجر برای اشتغال نیاز دارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آلمان تا سال 2060 سالانه به 260 هزار مهاجر برای اشتغال نیاز دارد