آمریکا ۴۰ تُن طلای سوریه و عراق را مصادره, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آمریکا ۴۰ تُن طلای سوریه و عراق را مصادره, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آمریکا ۴۰ تُن طلای سوریه و عراق را مصادره