معرفی اعضای کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک و پاسخ مثبت علی دایی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,معرفی اعضای کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک و پاسخ مثبت علی دایی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,معرفی اعضای کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک و پاسخ مثبت علی دایی