اگر دولت دوباره تعطیل شود تقصیر دموکرات‌ها است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,اگر دولت دوباره تعطیل شود تقصیر دموکرات‌ها است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,اگر دولت دوباره تعطیل شود تقصیر دموکرات‌ها است