حضور چین و روسیه در اروپا به نفع امنیت آمریکا نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حضور چین و روسیه در اروپا به نفع امنیت آمریکا نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حضور چین و روسیه در اروپا به نفع امنیت آمریکا نیست