تکذیب خبر تقاضای مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای رهبری و انتخاب جانشین وی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تکذیب خبر تقاضای مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای رهبری و انتخاب جانشین وی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تکذیب خبر تقاضای مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای رهبری و انتخاب جانشین وی