واریز رقم ریالی بسته حمایتی برای یک میلیون نفر از جا ماندگان تا پایان سال, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,واریز رقم ریالی بسته حمایتی برای یک میلیون نفر از جا ماندگان تا پایان سال, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,واریز رقم ریالی بسته حمایتی برای یک میلیون نفر از جا ماندگان تا پایان سال