انتقاد “شریعتمداری” از نبود سازمان ویژه زنان, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتقاد “شریعتمداری” از نبود سازمان ویژه زنان, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتقاد “شریعتمداری” از نبود سازمان ویژه زنان