رشد اقتصادی چین ۲ برابر سریعتر از میانگین جهان!/بالاترین رشد اقتصادی را چین به خود اختصاص داده است+فیلم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رشد اقتصادی چین ۲ برابر سریعتر از میانگین جهان!/بالاترین رشد اقتصادی را چین به خود اختصاص داده است+فیلم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رشد اقتصادی چین ۲ برابر سریعتر از میانگین جهان!/بالاترین رشد اقتصادی را چین به خود اختصاص داده است+فیلم